מחירון

* הכניסה לילדים מגיל לידה עד גיל 3 שנים.
* התשלום הוא עבור ילד + מלווה מעל גיל 18. (כל מלווה נוסף מעל גיל 18,  בתוספת תשלום של 10 ש"ח)
* לא תורשה כניסה לילדים מעל גיל 3 שנים!
* אנא שמרו על בריאות ילדכם, מבקשים לא להגיע עם ילדים חולים לטיפ טף